"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

E-Leader - Start!

Przygotowanie dokumentacji Projektu w celu ubiegania się o dofinansowanie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz wzajemnemu zaufaniu władz gmin Konsorcjum oraz ich pracowników, a także pomocy osób z kilku instytucji i przedsiębiorstw. W szczególności, w pracach tych brali udział:

Zespół projektowy (zakończył swoją pracę wraz z końcem realizacji projektu)

Utrzymaniem trwałości projektu zajmuje się Lider Konsorcjum przy wsparciu pracowników Politechniki Częstochowskiej

 • mgr inż. Krzysztof Jędrzejczyk - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - Katedra Inżynierii Komputerowej, Politechnika Częstochowska
 • mgr Michał Kuligowski - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych, Urząd Gminy Moszczenica
 • dr inż. Marcin Gabryel - Katedra Inżynierii Komputerowej, Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Rafał Scherer - Katedra Inżynierii Komputerowej, Politechnika Częstochowska
 • mgr Elżbieta Szklarek - Skarbnik Gminy Ujazd
 • mgr Mariusz Szklarek - Sekretarz Stowarzyszenia LGD "Bud-Uj Razem"
 • dr inż. Marcin Korytkowski - Katedra Inżynierii Komputerowej, Politechnika Częstochowska

Przedstawiciele władz parlamentu, gmin oraz powiatu

 • Elżbieta Radziszewska - Posłanka VII kadencji Sejmu
 • Marceli Piekarek - Wójt Gminy Moszczenica
 • Marcin Grzelczak - Wójt Gminy Ujazd
 • Leon Fortak - Wójt Gminy Czarnocin
 • Lesław Kołodziejczyk - Wójt Gminy Będków
 • Barbara Sabat - Sekretarz Gminy Czarnocin
 • Anna Król-Pospieszny - Sekretarz Gminy Będków
 • Jerzy Korytkowski - Rada Powiatu Piotrkowskiego

Instytucje i firmy, które bezinteresownie przyczyniły się do powstania dokumentacji projektowej

 • Paweł Wojciechowski - Centrum Komputerowe Politechnika Łódzka
 • Piotr Szefliński - Centrum Komputerowe Politechnika Łódzka
 • Paweł Zalewski - Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Szymon Denis - Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Adam Bielawski - Branch Manager Manpower
 • Henryka Gawrońska - Dyrektor PUP w Piotrkowie Tryb.
 • Mariola Dróżdż - Kierownik Referatu Programów i Usług Rynku Pracy, PUP w Piotrkowie Tryb.

Poandto Projekt otrzymał pozytywne rekomendacje od licznych przedstawicieli ludzi świata nauki:

 • prof. Ewaryst Rafajłowicz - Politechnika Wrocławska
 • prof. Leszek Rutkowski - Politechnika Częstochowska
 • prof. Roman Wyrzykowski - Politechnika Częstochowska
 • prof. Mirosław Gornowicz - Uniwersystet Warminsko Mazurski
 • dr inż. Stanisław Drozda - Uniwersytet Warminsko Mazurski