"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Najczęściej zadawane pytania

FAQ, czyli "Najczęsciej zadawane pytania"

Pytający Treść
Mieszkaniec Czy wszyscy mieszkańcy mogą ubiegać się o otrzymanie notebooka i sprzętu komputerowego?
MK Niestety nie:( Zgodnie z wytycznymi Działania 8.3 tylko osoby z 5 grup społecznych mogą ubiegać się o otrzymanie notebooka i darmowego dostępu do Internetu
Mieszkaniec Dlaczego z moich podatków (za moje pieniądze) wybrani mieszkańcy otrzymają sprzęt? Konsorcjum Gmin musi wyłożyć niebagatelną kwotę - 1 mln zł!!!
MK W związku z decyzją WWPE o zwiększeniu dofinansowania aż do 100% wartości Projektu "E-leader..." członkowie Konsorcjum Gmin nie wyłożą żadnych środów na ten cel z własnych budżetów. Proszę pamiętać, że ogólnie budżet Projektu to prawie 12 mln zł!!! Żaden operator telekomunikacyjny nie wyłożyłby takich środków by zbudować sieć szerokopasmową na terenie 4 gmin. Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej Konsorcjum Gmin odzyska cały podatek VAT do swojego budżetu! A ta niezwykle nowoczesna sieć będzie własnością gmin, a więc po okresie realizacji Projektu gminy nasze będą mogły czerpać przychód ze zbudowanej praktycznie w całości ze środków Unijnych sieci. Jest to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju.
Proszę zauważyć także, że beneficjentami Projektu są oprócz osób wykluczonych cyfrowo także szkoły- wszystkie dzieci dzięki sieci ELider będą miały stały dostęp do sieci Internet w klasach. Wszyscy mieszkańcy będą mogli za darmo korzystać z Internetu w szkołach w tazw. Lokalnych Punktach Konsultacyjnych (LPK). Każdy, kto będzie chciał dostanie kartę chip do uwierzytelniania i będzie mógł pracować na komputerach w szkołach, GOK, itp. Na wybudowanej sieci opertaor telekomunikacyjny będzie mógł świadczyć Panu/Pani usługę dostępu do Internetu. Obecnie na terenie objętym Projektem pojedynczy operatorzy mają praktycznie monopol, nie mają porządnych łączy brzegowych. Realizowany Projekt znacząco wpłynie na jakość świadczonych usług. Niezwykle istotną informacją jest ta, że władze lokalne starają się uzyskać od Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na "uwolnienie" łączą o przepustowości 128 kb/s dla wszsytkich mieszkańców.
Mieszkaniec Czy po pięciu latach laptop staje się własnością Beneficjenta?
MK Przez cały okres realizacji Projektu i jego trwałości sprzęt komputerowy (laptopy, stacje klienckie Wi-Fi, serwery, itp.) są własnością Konsorcjum Gmin. Po tym okresie wójtowie podejmą decyzję o ewentualnym przekazaniu bądź odebraniu notebooków. Proszę pamiętać, że 5 lat to bardzo długi okres czasu i wartość sprzętu elektronicznego będzie bliska 0 zł.
Mieszkaniec Czy po pięciu latach Beneficjent będzie musiał płacić za dostęp do Internetu?
MK Chciałbym podkreślić, że Ostateczny Beneficjent przez okres realizacji (2 lata) i trwałości (5 lat) Projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z otrzymanym notebookiem i dostępem do sieci Internet. Oczywiście z własnych środków musi pokrywać cyklicznie opłaty za energię elektryczną, bez której laptop nie będzie pracował. Natomiast po wspomnianym okresie trwałości OB będzie mógł zaprzestać korzystania z sieci powstałej w ramach Projektu bez żadnych konsekwencji. Oczywiście będzie też mógł wykupić sobie w tej sieci łącze za własne środki.
Mieszkaniec Znaczącym problemem jest dla mnie konwertowanie plików z pracą do formatu pdf. Trzeba mieć chyba jakieś oprogramowanie by robić pdf?
MK Nie musi Pan tworzyć plików pdf. Zgodnie z regulaminem rekrutacji OB mogą to być także pliki w formacie jpg. Oczywiście, jeżeli z każdej pojedynczej strony zrobi Pan oddzielny plik jpg to muszą być one wszystkie spakowane do jednego pliku zip. System internetowy pozwala na przesyłanie tylko takich plików (zip)!