"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Geneza

Próbę pozyskania środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Działanie 8.3 jako pierwsze podjęły władze Gminy Moszczenica przy współpracy z pracownikami Politechniki Częstochowskiej. Powodem tego działania były ogromne problemy z dostępem do sieci Internet na terenie tej Gminy zarówno dla mieszkańców jak i samego Urzędu i placówek mu podległych. Ponadto teren Gminy zamieszkiwany jest w dużej mierze przez osoby ubogie, których nie stać na zakupienie komputera i ponoszenie cyklicznych wydatków za łącze do sieci Internet. Zauważyć należy, że Gmina Moszczenica leży w samym centrum Polski a poziom wykluczenia cyfrowego niestety jest ogromny. Jeden z autorów Programu Funkcjonalno-Użytkowego samodzielnie i bezinteresownie zbudował sieć bezprzewodową łączącą szkoły, GOK, Urząd Gminy i nią przez kilka ostatnich lat administrował. W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej dla Gminy Moszczenica Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BudUj-Razem zaproponowało stworzenie konsorcjum czterech gmin, które także zainteresowane są niesieniem pomocy ludziom wykluczonym cyfrowo. W wyniku porozumienia władz tych gmin powołano konsorcjum, którego celem jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Należy podkreślić, że cała dokumentacja jest owocem ciężkiej, bezinteresownej jednorocznej pracy Zespołu Projektowego, którego członkowie niejednokrotnie oprócz pracy wkładali także własne środki. Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej od kilku lat współpracuje zarówno ze szkołami na terenie Powiatu Piotrkowskiego np. ZSPP nr 2 w Piotrkowie Tryb. oraz firmami np. Resolution Sp. z o.o.