"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo
Lokalne Punkty Konsultacyjne (LPK) to miejsca, gdzie mieszkańcy gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin mogą bezpłatnie korzystać z zasobów sieci Internet na dedykowanych do tego celu komputerach. Użytkownicy mogą logować się do zainstalowanych tam systemów z rodziny Windows przy pomocy imiennych kart chip. W przypadku braku takiej karty można skorzystać z komputerów po wypełnieniu stosownego formularza u osoby administrującej danym LPK. Regulamin znajduje się pod tym adresem: REGULAMIN KORZYSTANIA Z LPK