"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Praktyki

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków technicznych (w szczególności informatycznych) do odbycia niezwykle ciekawych praktyk studenckich w ramach realizowanego Projektu "E-Leader...". Praktyki są całkowicie bezpłatne. Kandydaci są zobowiązani do posiadana ważnego ubezpieczenia na życie. Rozpoczęcie praktyk będzie możliwe po podpisaniu umowy trójstronnej między: studentem, rektorem lub dziekanem uczelni wyższej oraz przedstawicielem Lidera konsorcjum. Każdy uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie krótkiej informacji na adres: marcink@kik.pcz.czest.pl