"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Rekrutacja

Finalne wyniki rekrutacji Ostatecznych Beneficjentów (po procedurze odwoławczej) przedstawiają się następująco:
Gmina Moszczenica
Gmina Ujazd
Gmina Będków
Gmina Czarnocin-lista rankingowa
Gmina Czarnocin- lista rezerwowa
Gmina Czarnocin- lista kandydatów nie spełniających kryteria
Opublikowanie powyższych list kończy procedurę rekrutacji OB. Od powyższej decyzji nie przysługuje kandydatom możliwość odwołania.

Uprzejmie informuję iż, w związku z zawiłością odwołań od wyników nabory Beneficjentów Ostatecznych, decyzją Menadżera Projektu termin opublikowania ostatecznych list rankingowych ustala się na 5 grudnia 2012 r. Przepraszamy za zmianę terminów.

Wyniki rekrutacji Ostatecznych Beneficjentów:
Gmina Moszczenica
Gmina Ujazd
Gmina Będków
Gmina Czarnocin-lista rankingowa
Gmina Czarnocin- lista rezerwowa
Gmina Czarnocin- lista kandydatów nie spełniających kryteria
Mailing z wynikami naboru zostanie przeprowadzony w dniach 25-26 września 2012 roku.

W związku z przedłużeniem terminu odesłania podpisanej umowy ze strony WWPE, decyzją Menadżera Projektu termin opublikowania list rankingowych ustala się na 24 września 2012 roku. Jednocześnie informujemy, że po opublikowaniu tychże list przez okres 1 miesiąca będzie można składać protesty w siedzibie Lidera Projektu dot. oceny złożonych wniosków. Na rozpatrzenie ewentualnych skarg komisja odwoławcza będzie miała kolejne 30 dni. Dopiero po tym okresie listy rankingowe uznane zostaną za ostateczne. Bardzo przepraszamy za zmiany terminów.
Uprzejmie informujemy, że we wszystkich gminach zakończono proces zbierania wniosków dla potrzeb konkursu organizowanego w ramach projektu E-Leader. Łącznie złożono 696 unikalnych zgłoszeń. Obecnie trwa ich ocena pod względem formalnym tj. przynależności kandydatów do określonych grup społecznych narzuconych przez WWPE, dostarczenie wymaganych dokumentów (np. rachunków za energię elektryczną) oraz ocena wypracowań. Ze względu na okres wakacyjny i związaną z tym nieobecność w szkołach komsji oceniających prace złożonych z nauczycieli, wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 września 2012 roku.

Regulamin rekrutacji Ostatecznych Beneficjentów.