"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Zamówienia Publiczne

Postępowania przetargowe i konkursy ogłoszone w ramach Projektu:
Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie
11-12-2014 19-12-2014
godz. 10.
Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin"
26-09-2014 13-10-2014
godz. 10.
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „E-Leader"
29-05-2014 16-05-2014
godz. 10.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu E-Leader
31-03-2014 08-04-2014
godz. 10.
Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
08-10-2013 18-11-2013
godz. 10.
Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
28-06-2013 08-07-2013
godz. 10.
Pełnienie roli Managera Projektu: E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
03-06-2013 11-06-2013 Pełnienie roli Managera Projektu: E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (postępowanie unieważnione)
11-01-2013 28-01-2013 Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADER
20-11-2012 04-12-2012 g. 9:00 Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo'
22-10-2012 16-11-2012 Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo'
28-09-2012 --- Wykonanie usługi audytu projektu pn. 'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin'
08-08-2012 15-08-2012 g. 8:00 Wykonanie usługi audytu projektu pn. 'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin'
06-06-2012 15-06-2012 g. 8:00 Pełnienie roli Managera Projektu: E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka