"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Rezultaty

Wymierne rezultaty Projektu:

  • 514 gospodarstw domowych otrzymało za darmo sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci Internet na okres 5 lat
  • beneficjenci ostateczni za darmo zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera osobistego oraz korzystania z zasobów sieci Internet
  • w 19 Lokalnych Punktach Konsultacyjnych (LPK) zostały udostępnione nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom komputery z dostępem do seci Internet. Uwierzytelnianie użytkowników zostało zrealizowane przy pomocy kart chip.
  • do wszystkich szkół została doprowadzona sieć optyczna (światłowodowa) w kanalizacji podziemnej. Ta niezwykle nowoczesna technologia pozwoli w przyszłości rozbudowywać sieć szkieletową do prędkości 40 GB/s
  • obszar 4 gmin będących członkami konsorcjum został pokryty siecią bezprzewodową bazującą na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych.
  • każda z gmin w ramach projektu otrzymała nowoczesne serwery, na których pracują usługi na bazie zwirtualizowanych systemów operacyjnych
  • właścicielem całej niezwykle nowoczesnej infrastruktury (światłowodowej oraz bezprzewodowej) o wartości około 9 mln zł jest konsorcjum gmin, a więc pośrednio mieszkańcy
  • po uzyskaniu zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na obszarze gmin realizujących Projekt zostało uwolnione pasmo 512 kb/s (tzw. Internet Socjalny)
  • mieszkańcy gmin będą mogli zakupić dostęp do sieci Internet bazujący na najnowocześniejszych rozwiązaniach telekomunikacyjnych (tzw. Internet Komercyjny). Realizacja tego punktu będzie możliwa po okresie trwałości Projektu, tj. po 5 latach od zakończenia prac budowlano- instalacyjnych. Jest to wynik decyzji Komisji Europejskiej, która nie pozwoliła nam w okresie trwałości projektu na dostarczanie internetu komercyjnie dla mieszkańców.